Karol Honner

Prof. Ing. Karol Honner, PhD. sa narodil v Žiline v roku 1932. Vyštudoval SVŠT v Bratislave (Fakulta strojného inžinierstva). Od roku 1964 pracuje na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita). Pôsobí aj ako súdny znalec v odbore Tepelné energetické zariadenia, v Slovenskej komore stavebných inžinierov má odbornú kvalifikáciu v oblasti certifikácie Vetranie a klimatizácia, Vykurovanie a Príprava teplej vody. Je členom predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia v Bratislave. V roku 1990 bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia za VPN v Snemovni ľudu, v roku 1991 člen predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky. Zakladajúci člen Občianskeho fóra, neskôr Verejnosti proti násiliu v Žiline.