Medzinárodná improliga

Súťaž v divadelnej, literárnej a hudobnej improvizácii.

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline