Tina Čorná

(1965) Tina Čorná (občianskym menom Valentína Zimanová) absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala vo výskume – v Novinárskom študijnom ústave, Ústave kultúry a na katedre sociológie FiF UK. Od roku 2001 bola redaktorkou denníka SME, venovala sa najmä rozhovorom s osobnosťami kultúrno-spoločenského života, politikmi a vedcami. V rokoch 2004, 2005 a 2006 sa v kategórii Najlepší rozhovor v printových médiách stala víťazkou Novinárskej ceny, súťaže, ktorú vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti. V decembri 2006 vydavateľstvo Petit Press vydalo výber z jej textov pod názvom Rozhovory z týždenníka TV oko. Pôsobila aj v týždenníku Žurnál. Dnes pracuje ako šéfka kultúry v denníku Pravda.

Tina Čorná na ŽLF v stredu 6.10. 2010 o 18.00 hod v kníhkupectve Artforum.

Autorka je s obdivuhodne širokým spoločenským prehľadom rovnocenným partnerom akémukoľvek respondentovi – od poľského režiséra až po českého disidenta a biskupa. Zároveň si však dokáže zachovať odstup od témy aj respondenta, klásť otázky, ako by ich kládol sám čitateľ, keby bol pri rozhovore prítomný, a viesť živý rozhovor – neustále v strehu, pripravená využiť jeho zaváhanie na položenie otázky odhaľujúcej protirečenia v jeho výpovediach a obnaženie jeho osobných limitov daných jeho spoločenským postavením a pôsobením.

Novinárska cena 2005