Odkrývanie slov a obrazov s Markom Orkom Váchom a Petrom Žaloudkom

Jeden je stopercentným Moravanom žijúcim v Prahe, druhý je polovičným Moravanom a polovičným Slovákom - Žilinčanom, žijúcim vo Viedni. Obaja precestovali svet, vyštudovali teológiu, obaja píšu knihy, publikujú v novinách. Spája ich priateľstvo, spoločné témy a názory, úcta k človeku, prírode, vesmíru a k Tvorcovi. Vstup je voľný.

Rozprávanie o havranoch a ľaliách, zapadajúcom slnku na Antarktíde, o ľuďoch odsúdených do vyhnanstva a napriek tomu šťastných, o neobyčajných krásach a bohatstvách všedného dňa. Marek Orko Vácha - prednosta Ústavu lekárskej etiky na Karlovej univerzite v Prahe, duchovný akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe (spolu s Tomášom Halíkom). Peter Žaloudek - rádiologický asistent a etikoterapeut na onkologickej klinike vo Viedni, člen rakúsko-nemeckej organizácie Priester ohne Amt (Kňazi bez úradu). Súčasťou podujatia je autogramiáda kníh oboch autorov.