Martin C. Putna: „Kde jsme, kam patříme?“

Ukrajina a Rusko. Ich minulosť, vzťahy, konflikty, ich existencia v dnešnom svete. Aj tieto témy sa 12. októbra 2015 niesli zasadačkou Gymnázia Varšavská v Žiline.

Český spisovateľ a publicista Martin C. Putna rozprával študentom nielen o ruskej a ukrajinskej histórii a mentalite, ale priblížil aj ich dnešné vnímanie vo svete. Vzťahy medzi týmito štátmi sú stále aktuálnou témou, ktorá sa dotýka celej Európy, a preto by študenti o nej mali vedieť.

Beseda sa niesla aj v humornom duchu. Martin Putna sa nebál použiť slová, slovné spojenia či VETY, ktoré medzi študentmi vyvolali vlny smiechu.

Po skončení besedy mali študenti možnosť pýtať sa a vyjadriť svoje postrehy v diskusii. Túto možnosť viacerí využili a boli položené naozaj zaujímavé otázky.

Na otázku, ako prognózuje profesor Putna vývoj udalostí na Ukrajine odpovedal s úsmevom.

„Ja nejsem prorok ani prognostik,“ povedal.

Beseda sa skončila po príjemne strávenej hodine. Dúfame, že študenti z nej odchádzali naplnení novými informáciami, ktoré im pomôžu v lepšom pochopení situácie, v ktorej sa náš susedný štát ocitol.

Karolína Vagaská, Adriána Pešková

Foto: Richard Köhler