Záchrana slovenskej výšivky pre 21. storočie

Desiaty október priniesol aj prezentáciu knihy mladého autora a výtvarníka Tomáša Kompaníka o slovenských výšivkách s názvom AHA.

Autor, ilustrátor a vydavateľ v jednom vyskladal vlastné veci z fragmentov slovenských výšiviek. Jeho podpisom sú presné línie výšiviek, ktoré sú v skutočných výšivkách nemálo asymetrické. Kniha pôvodne vyšla len v slovenčine, no mala veľký úspech, a tak pribudli aj anglické preklady slovenských ľudových piesní. A podľa starej biblie sa autor rozhodol vydať aj tzv. zlatú edíciu so zlatou oriezkou. Jednotlivé výšivky sú zatriedené podľa regiónov a vizuálne graficky spracované. A prečo? ,,Lebo sa mi to tak páči," vyjadril sa autor.

Kniha mala aj samostatnú výstavu vo Viedni, no stala sa aj oficiálnym darom Slovenska pre výnimočných hostí v pavilóne počas výstavy EXPO v Miláne. Autor pripravuje aj ďalšiu knižku - zbierku poviedok. Sme veľmi radi, že autorov pozitívny vzťah ku knihám nedovolil tomuto výnimočnému dielu zapadnúť prachom.

Veronika Sokolovská

Foto: Ľubo Bechný