Sprievodné podujatia

TYPO+GRAFICKÉ SPOLU/PRÁCE

VÝSTAVA prác študentov predmetu Typografia a editorstvo na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita. Garant výstavy: Pavlína Fichta Čierna.

Výstava otvorená: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, Kníhkupectvo Artforum, Mariánske námestie 11, Žilina, pondelok – piatok: 9.00 – 18.00, sobota 9.00 – 13.00.

VETY O ŽIVOTE

VÝSTAVA prác školskej literárnej súťaže krátkych poetických a prozaických útvarov, v ktorej študenti udeľujú cenu čitateľov. Garant výstavy: Marek Matuška a Viktor Tanító.

Výstava otvorená: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, Gymnázium bilingválne Žilina, ul. T. Ružičku.

SLÁVNE VETY

VÝSTAVA slávnych/inšpiratívnych/pekných/múdrych viet mysliteľov/básnikov/spisovateľov/zaujímavých osobností. Garant výstavy: Peter Ničík

Výstava otvorená: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, v trolejbusoch a autobusoch MHD v Žiline.

ČÍTANIE FOTOGRAFIE NA OBZORE

VÝSTAVA Fotoklubu OBZOR pri KrKS v Žiline. Garant výstavy: Ľubomír Lošonský.

Výstava otvorená: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, Reštaurácia Dominika, Dolný val 9, Žilina.

BIBLIA NA CESTÁCH

Putovná VÝSTAVA viac ako 200 exponátov BIBLIÍ od najstarších z roku 1722 až po súčasné výtlačky v rôznych svetových jazykoch..

Výstava otvorená: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, Žilina

ŠTUDENTSKÝ NOVINÁRSKY WORKSHOP

Tvorivé NOVINÁRSKE DIELNE študentov žilinských stredných škôl. Lektori: Miroslav Jaroš a Vlasta Rafajová.

Tvorivé dielne:: pondelok 5. – pondelok 12. októbra, Žilinský literárny festival.

Výstupy workshopu: www.zlf.sk

SPISOVATELIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

DiISKUSIE so spisovateľmi na stredných školách v Žiline a v Sučanoch (Gymnázium bilingválne, ul. T. Ružičku, Žilina, Gymnázium Varšavská Žilina, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany, Gymnázium Veľká okružná, Žilina...)