Nadácia POLIS

Mariánske námestie 31 - prvé poschodie, 010 01 Žilina

Ivan „Kelly“ Köhler predstavuje Petra Lipu

Prvý z cyklu večerov pripravovaných v spolupráci s ateliériom I. „K.“ K., ktoré majú nahliadnuť do životov československých osobností hudobného, literárneho a výtvarného života. Samorast Peter Lipa bude spomínať na svoje hudobné zážitky, prechod k jazzu, dotkne sa svojho doterajšieho účinkovania na poli jazzu ako dramaturg, moderátor, hudobník, skladateľ. Osoba, ktorá sa jazzu odovzdáva telom, srdcom a dušou. Stretnutie moderuje Ivan Köhler. Vstup je voľný.

(po diskusii v Nadácii POLIS: Peter Lipa & band: LIVE JAZZ v Rondel klube 23 na Závodskej ceste 6, nedeľa: 3.10.2010 o 19.00 hod)

Farby môjho života s publicistom Mariánom Pauerom - moderuje Andrej Bán

Pätnásty diel projektu Nadácie POLIS, tentokrát s publicistom, teoretikom a historikom fotografie, kurátorom, členom medzinárodných odborných porôt, autorom alebo spoluautorom 24 kníh. Rozprávanie o knižkách, tvorbe vynikajúcich slovenských fotografov, radostiach a smútkoch pozorovateľa s fotoobjektívom, skupine Beatles, cudzokrajných kultúrach a životnom poznaní. Nebude chýbať ani hudobné prekvapenie. Fotografie a filmové citáty priblíži veľkoplošná projekcia. Súčasťou programu bude autogramiáda kníh Mariána Pauera a Andreja Bána. Vstup je voľný.

Myslenie je väčšie dobrodružstvo ako bungee jumping

5. exhibičná debata žilinských študentov pod vedením Janky Mládenkovej a Viktora Tanítóa. Vstup je voľný.

Odkrývanie slov a obrazov s Ivanom Klímom a Martinom M. Šimečkom

Nahliadnutie do krajiny myšlienok a slov českého disidenta a spisovateľa Ivana Klímu, rozprávanie o písaní a možno aj o novinách, divadle, Karlovi Čapkovi, Franzovi Kafkovi, pražskej jari, samizdate, obci spisovateľov, samote, moci, šialenom storočí, veselých ránach, kikiríkajúcich hodinách, kulinárskej zručnosti, ekológii, kultúre, duchovnej prázdnote a nádeji. Stretnutie moderuje Martin M. Šimečka. Súčasťou večera bude autogramiáda kníh oboch spisovateľov. Vstup je voľný.

Farby môjho života s básnikom a esejistom Danielom Pastirčákom

Je málo ľudí na Slovensku, ktorí v sebe spájajú umenie písaného slova, farieb obrazov a teológie. Je málo tých, ktorí svojím duchovným posolstvom oslovujú aj inak zmýšľajúcich. Je čoraz menej tých, ktorí si zachovávajú svoju tvár, mediálnu čitateľnosť a stoja si za slovom. Nie je samozrejmosťou stretnúť tvorivého ducha, ktorý nesplynie s vlnami trendov a popularity, aj keď by ostal celkom sám. Je vzácne stretnúť človeka, v ktorom aj 20 rokov po Novembri žije nespokojný duch usilujúci o lepšiu spoločnosť. Takým je básnik, prozaik a esejista, kazateľ Daniel Pastirčák. Stretnutie moderuje Tibor Máhrik. Jeho súčasťou je autogramiáda básnikových kníh. Vstup je voľný.

Farby môjho života s manažérom Michalom Hrabovcom

Sedemnásty diel projektu Nadácie POLIS – tentokrát so slovenským manažérom roka 2009, filantropom, prezidentom softvérovej firmy Anasoft, ktorá je generálnym partnerom projektu Anasoft Litera - najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu. Rozprávanie o tvorivosti, biznise a firemnej kultúre, ale aj o knihách znamenitých slovenských autorov, umení, dávaní a braní, dobrodeniach a hriechoch slovenskej spoločnosti. Fotografie a filmové citáty priblíži veľkoplošná projekcia. Stretnutie moderuje Peter Ničík. Vstup je voľný.

Odkrývanie slov a obrazov s Markom Orkom Váchom a Petrom Žaloudkom

Jeden je stopercentným Moravanom žijúcim v Prahe, druhý je polovičným Moravanom a polovičným Slovákom - Žilinčanom, žijúcim vo Viedni. Obaja precestovali svet, vyštudovali teológiu, obaja píšu knihy, publikujú v novinách. Spája ich priateľstvo, spoločné témy a názory, úcta k človeku, prírode, vesmíru a k Tvorcovi. Vstup je voľný.

Lampa so Štefanom Hríbom – O bezmocnosti

Dialógy o sile slabých a slabosti silných, ale aj o študentke Hedvige Malinovej, ktorej ublížili dvaja násilníci i štátna mašinéria. Rozprávanie o moci a bezmocnosti, manipulácii, strachu, osobnom riziku, ale aj občianskej statočnosti, ľudskosti, nádeji, pevnom bode a viere v pravdu a spravodlivosť. Hostia programu: psychoterapeut Jozef Hašto a advokát Roman Kvasnica. Moderuje Štefan Hríb. Vstup je voľný.

Filozofická kaviareň s Janom Sokolom – Odkaz Jana Patočku – moderuje Juraj Bohyník

Mnohokrát počúvame, že obdobie v ktorom žijeme je chudobné na veľkých ľudí. Často je to naša neznalosť, nevšímavosť či nezáujem o duchovné hodnoty, ktoré nám bránia objavovať velikánov doby. Takým bol Jan Patočka, jeden z najvýznamnejších českých filozofov 20. storočia. Študoval v Prahe, Paríži, Freiburgu. Bol žiakom nemeckého filozofa Husserla a neskôr Heideggera. Okrem filozofie sa zaoberal aj českou literatúrou, kultúrou a umením, spoločnosťou, politikou. Patočkovo dielo a jeho osobnosť výrazne ovplyvnili súdobé české myslenie hlavne v kruhoch nezávislej inteligencie a disentu 60. a 80. rokov. Vo vzájomnom rozhovore odkaz Jana Patočku pre súčasnosť priblížia filozof Jan Sokol, profesor Univerzity Karlovej, žiak a zať Jana Patočku a teológ a filozof Juraj Bohyník. Súčasťou popoludnia je autogramiáda kníh Jana Sokola. Vstup je voľný.